Microtie-oor site

Horen met 1 oor

Als iemand met 1 oor slecht of helemaal niet hoort en met het andere oor goed, is er sprake van enkelzijdige slechthorendheid.Aangeboren enkelzijdige slechthorendheid komt relatief weinig voor. Van iedere 1.000 kinderenhebben er 1 tot 2 deze stoornis. Enkelzijdige slechthorendheid kan echter ook het gevolg zijn van een doorgemaakte ziekte of een ongeval. Horen met een oor valt bij jonge kinderen vrijwel nooit op. Over het gehoor zijn er dan ook meestal geen klachten. Enkelzijdige slechthorendheid wordt in de meeste gevallen (pas) door de schoolarts ontdekt. Op het moment van de ontdekking is de oorzaak in meer dan de helft van de gevallen niet vast te stellen.

Voordelen van horen met twee oren.

Met 1 oor kun je vrijwel evenveel geluiden waarnemen als met twee oren. Maar 'horen met twee oren' heeft wel degelijk voordelen.

Zo kun je: *even goed horen wat er links en rechts van je gezegd wordt. *beter richtinghoren, waardoor je sneller kunt ontdekken waar een geluid vandaan komt; dit is bijvoorbeeld van belang op straat en bij sport. *beter de afstand en beweging van een geluidsbron waarnemen; dit is met name van belang in het verkeer. *beter selectief luisteren, dit wil zeggen uit gelijktijdig tot je komende geluiden er een 'uitfilteren'. De overige geluiden worden daarbij als achtergrond gehoord en als het ware enigszins 'weggedrukt'.

Deze voordelen zijn bijzonder belangrijk in lawaaiige situaties.

Het kan betekenen dat een waarschuwingssignaal (zoals een fietsbel in druk verkeer) nog net wl wordt opgemerkt. Het kan ook betekenen dat je een spreker in een galmende ruimte, een rumoerig lokaal of een kantoor met veel omgevingslawaai nog net wel verstaat, terwijl dat met 1 oor net (=helemaal) niet zou lukken!

Gevolgen van horen met 1 oor.

Een aantal gevolgen van horen met een oor is voor de hand liggend.

Met 1 oor kun je: *niet goed horen waar een geluid vandaan komt. *de wekker niet (goed) horen als je op je goede oor slaapt.

Belangrijker is echter dat het spraakverstaan moeilijker is in situaties waarbij er: *iets aan de kant van het slecht oor wordt gezegd. *lawaai of nagalm is, zoals bijvoorbeeld in een zwembad of sporthal. *op de achtergrond een gesprek plaatsvindt of een radio aanstaat.

Dit laatste valt des te meer op aangezien een gesprek in een rustige omgeving prima wordt verstaan!

In een rumoerige omgeving ben je als enkelzijdige slechthorende meer afhankelijk van onder andere: *een duidelijke uitspraak van je gesprekspartner. *spraakafzien. *de kennis van het gespreksonderwerp.

Iemand die slechts met 1 oor hoort, zal het verminderde spraakverstaan proberen te compenseren door het - met hoofdbewegingen - snel opzoeken van de spreker en vervolgens: *het goede oor naar de spreker richten. *dichter bij de spreker proberen te komen. *naar het gezicht van de spreker kijken ten behoeve van het spraakafzien.

Ondanks deze maatregelen blijft het spraakverstaan moeilijker dan voor goedhorenden: het luisteren kost dus meer inspanning. Soms kan dit leiden tot: *sneller vermoeid raken. *vaker niet opletten *(onverwacht) minder goed kunnen meekomen op school. *moeilijker gedrag van kinderen. *het moeilijker onderhouden van sociale contacten (op school, werk, bij familie, etc. vooral in grotere gezelschappen).

Opgemerkt moet worden, dat er met betrekking tot het voorafgaande uiteraard grote individuele verschillen zijn en dat een enkelzijdige slechthorendheid niet de enige oorzaak voor het optreden van n van bovenstaande zaken hoeft te zijn.

Jonge kinderen realiseren zich meestal niet dat ze aan 1 kant horen en hun ouders zijn hiervan vaak niet op de hoogte. Het kind hoort immers 'alles' met het goede oor. Als deze kinderen naar de peuterspeelzaal of de school gaan dan kunnen ze (af en toe) last hebben van enkele van bovengenoemde problemen. Soms zijn deze kinderen - achteraf onterecht - door hun ouders of leerkracht berispt. De ouders ervaren de mededeling dat hun kind met 1 oor niets hoort dan vaak ook als een schok.

Voorts moet er bij jonge kinderen rekening mee worden gehouden, dat er zo nu en dan ook in het goede oor een (klein) gehoorverlies kan ontstaan, bijvoorbeeld door vocht in het middenoor. Op zo'n moment is het kind slechthorend aan beide oren en worden bovengenoemde problemen ineens veel groter!

Schoolverlaters moeten er rekening mee houden, dat ze kunnen worden afgekeurd voor bepaalde beroepen wegens verminderd gehoor. Dit geldt speciaal voor functies bij de brandweer, politie, scheepvaart, luchtvaart en bij militaire dienst.

Bij volwassenen zijn de problemen sterk afhankelijk van de situatie. Dit is ook de reden waarom door chefs en collega's vaak niet wordt geloofd, dat er iets met het gehoor niet in orde zou zijn. Met zijn twee?n in een rustige omgeving is er niets aan de hand. In grote kantoorruimten (met telefoons, computers, printers, etc.), tijdens vergaderingen of in werkplaatsen met machinelawaai kunnen echter verstaansproblemen optreden.

Maar ook thuis heeft een enkelzijdig slechthorende vader of moeder vaak verstaansproblemen, vooral als de radio of televisie op de achtergrond aanstaat.

Oudere enkelzijdige slechthorenden krijgen steeds meer last van minder goed horen en verstaan. Dat komt omdat in het algemeen bij het ouder worden het gehoor slechter wordt. Bij enkelzijdig slechthorenden wordt dus de gehoorscherpte van het goede oor minder, terwijl het compensatievermogen eveneens vaak achteruitgaat (bijvoorbeeld doordat het gezichtsvermogen ook afneemt).

Houdt er tot slot rekening mee dat een enkelzijdig slechthorend kind in het verkeer extra goed moet opletten, omdat het richtinghoren door het verminderd horen aan 1 oor (sterk) afwijkend is.

Dit betekent dat het kind vaak niet goed de afstand en beweging van andere verkeersdeelnemers (auto's, fietsen, etc.) zal kunnen bepalen.

Microtie-atresie forum

Gastenboek

Links